Posted by admin on February - 24 - 2018 | Comments Off

Materiały przewodzące prąd
Są to sprzęty jakimi wolno edytować materiały przewodzące prąd elektryczny. Tu elektrodrążenie, prasmet funkcjonują na tak zwanej zasadzie elektrodrążenia jak sama nazwa podkreśla. Jest to technologia polegająca na drążeniu elektroerozyjnym. Zaliczana jest do obróbek ubytkowych tak samo jak w przypadku obróbki skrawaniem. Polega ona na ścinaniu drobnych części w skutku czego powstają tak nazywane wióry. Elektrodrążenie jest to proces wywołania niszczenia towaru przez wyładowania elektryczne. Fundamentalnym przyrządem do takiego postępowania są elektrody. Jest to detal urządzeń elektrycznych przewodzący prąd. Elektrody występują również w urządzeniach takich jak np. akumulatory elektryczne, elektrolizery, piece łukowe lub też lampy elektronowe. Do najczęściej spotykanych metod obróbki elektroerozyjnej zaliczane są obróbki impulsowe oraz elektroiskrowe. Sprzeczności między nimi polegają głównie na innym przebiegiem wyładowań elektrycznych. Kluczową zaletą takiej obróbki jest możliwość przeróbki niemal że każdego materiału przewodzącego prąd.

Podobne wpisy:

Comments are closed.